Firma Hutné výrobky s.r.o. vznikla transormáciou firmy
Pavel Klačko - Hutné výrobky, ktorá bola založená v roku 1994.

Od vtedy firma prešla dynamickým vývojom a určitými zmenami,
ktoré viedli k skvalitneniu poskytovaných služieb.

Na začiatku sa firma zaoberala predajom prevažne vodárenského
a kurenárskeho materiálu. Postupom času sa sortiment rozšíril
o stavebný a hutnícky materiál.

V rámci skvalitnenia služieb a potrieb zákazníkov zabezpečujeme
rezanie a dopravu ponúkaného materiálu priamo na miesto určenia
podľa požiadaviek zákazníka.

Ponúkaný materiál je garantovaný atestami a certifikátmi preukázania
zhody. Hlavným zámerom firmy je maximálne vyhovieť v ponúkanom
sortimente ako aj v poskytovaných službách, čo najširšiemu okruhu
zákazníkov.